Zarządzenie nr 5/2022 Kierownika SZB w Siedlisku z dnia 05.01.2022r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Siedlisko na okres 3 lat

Decyzja WR.RZT.70.358.2021

Cennik za wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Siedlisko od 01.01.2022r.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Nowy cennik za wywóz nieczystości płynnych

Nowy cennik za wykonanie usług przez Samorządowy Zakład Budżetowy


Szanowni Państwo!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną
wirusa SARS-CoV-2,
w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Mieszkańcom oraz Pracownikom,
informujemy o wprowadzeniu zmian w obsłudze Interesantów.

Prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw i procedowanie ich w formie korespondencji tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.
 Obsługę Interesantów ograniczamy do spraw wymagających osobistego kontaktu.


Adres: Samorządowy Zakład Budżetowy
67-112 Siedlisko, Cmentarna 3
telefon +48 (68) 388 32 85
mail: gzg@vp.pl