WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną
wirusa SARS-CoV-2,
w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Mieszkańcom oraz Pracownikom,
informujemy o wprowadzeniu zmian w obsłudze Interesantów.

Prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw i procedowanie ich w formie korespondencji tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.
 Obsługę Interesantów ograniczamy do spraw wymagających osobistego kontaktu.


Adres: Samorządowy Zakład Budżetowy
67-112 Siedlisko, Cmentarna 3
telefon +48 (68) 388 32 85
mail: gzg@vp.pl


Samorządowy Zakład Budżetowy w Siedlisku informuje, że w dniach

16-20 MARCA 2020R

zostanie przeprowadzone płukanie sieci wodociągowej

w miejscowości  SIEDLISKO

Celem płukania jest poprawa jakości wody dostarczanej odbiorcom na terenie gminy poprzez usunięcie osadów gromadzących się w rurociągach podczas normalnej eksploatacji. Jednocześnie informujemy, że w rejonie prowadzonego płukania, w terminach podanych powyżej może wystąpić przejściowy spadek ciśnienia oraz pogorszenie jakości wody. Prace prowadzone będą w terminach podanych w załączonym do niniejszej informacji harmonogramie, w godz. 7:00-15:00. Pogorszenia jakościowe mogą utrzymywać się jeszcze w następnym dniu po płukaniu. Zabrudzenia pochodzące z odłożonych w rurociągach osadów żelaza i manganu objawiające się żółtawo-brązowym zabarwieniem mogą powodować powstawanie plam na białym praniu, dlatego w terminie płukania zaleca się, aby sprawdzić barwę wody przed przystąpieniem do prania. Do pozostałych celów higieniczno-sanitarnych woda może być używana bez ograniczeń. Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne ilości wody. Całkowite oczyszczenie wody można przyspieszyć odkręcając krany w mieszkaniu. Spadek ciśnienia w punktach poboru wody w mieszkaniach, który może wystąpić po płukaniu może być spowodowany zanieczyszczeniem filtrów siatkowych w jakie zaopatrzone jest większość kranów i urządzeń AGD (pralki, zmywarki, podgrzewacze wody itp.). Oczyszczenie filtrów powinno zapewnić przywrócenie wcześniejszego ciśnienia wody w punktach poboru.