67-112 Siedlisko 
ul. Cmentarna 3 

tel. 68 3883285
e-mail: gzg@vp.pl


 • Gmina Siedlisko
  Gmina Siedlisko

  województwo: lubuskie

  powiat: nowosolski

  powierzchnia: 92,16 km

 • Gmina Siedlisko
  Gmina Siedlisko

  liczba sołectw: 5

  mieszkańców: 3677

  TERYT: 0804082

 • Gmina Siedlisko
  Gmina Siedlisko

  Urząd Gminy Siedlisko
  Plac Zamkowy 6
  67-112 Siedlisko

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ….......
Rady Gminy Siedlisko z dnia …........

 

Cennik za usługi pogrzebowe na terenie Gminy Siedlisko

 

Lp. Wyszczególnienie rodzaju opłat Okres ważności opłaty w latach Wysokość opłaty netto w zł. Wysokość opłaty brutto w zł.
1. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów (pokładne):
  1. pod grób tradycyjny, ziemny dla dzieci do lat 6 20 150,00 162,00
  2. pod grób tradycyjny, ziemny pojedynczy 20 200,00 216,00
  3. pod grób tradycyjny, ziemny, rodzinny (podwójny poziomo) 20 400,00 432,00
  4. pod grób tradycyjny, ziemny, rodzinny (głębinowy) 20 200,00 216,00
  5. pod grób urnowy, ziemny pojedynczy 20 200,00 216,00
  6. pod grób urnowy, ziemny, rodzinny (poziomy) 20 400,00 432,00
  7. pod grób murowany pojedynczy 20 500,00 540,00
  8. pod grób murowany rodzinny (podwójny poziomo) 20 800,00 864,00
 

9. pod grób murowany rodzinny (piętrowo)

- jedno miejsce piętrowo

- dwa miejsca piętrowo

20

500,00

800,00

540,00

864,00

2. Rezerwacja miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów:
  1. grób tradycyjny, ziemny dla dzieci do lat 6 20 150,00 162,00
  2. grób tradycyjny, ziemny pojedynczy 20 200,00 216,00
  3. grób tradycyjny, ziemny, rodzinny (podwójny poziomo) 20 400,00 432,00
  4. grób tradycyjny, ziemny, rodzinny (głębinowy) 20 200,00 216,00
  5. grób urnowy, ziemny pojedynczy 20 200,00 216,00
  6. grób urnowy, ziemny, rodzinny (poziomy) 20 400,00 432,00
  7. grób murowany pojedynczy 20 500,00 540,00
  8. grób murowany rodzinny (podwójny poziomo) 20 800,00 864,0
  9. grób murowany rodzinny (piętrowo)
- jedno miejsce piętrowo
- dwa miejsca piętrowo
20

500,00

800,00

540,00

864,00

  UWAGA!
Przy pochówku osoby, która posiada miejsce zarezerwowane, pobiera się pokładne za 20 lat, odliczając kwotę należną za lata, które jeszcze nie upłynęły, a już zostały opłacone przy rezerwacji miejsca.
3. Przedłużenie opłaty na następne 20 lat za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów:
  1. pod grób tradycyjny, ziemny dla dzieci do lat 6 20 150,00 162,00
  2. pod grób tradycyjny, ziemny pojedynczy 20 200,00 216,00
  3. pod grób tradycyjny, ziemny, rodzinny (podwójny poziomo) 20 400,00 432,00
  4. pod grób tradycyjny, ziemny, rodzinny (głębinowy) 20 200,00 216,00
  5. pod grób urnowy, ziemny pojedynczy 20 200,00 216,00
  6. pod grób urnowy, ziemny, rodzinny (poziomy) 20 400,00 432,00
  7. pod grób murowany pojedynczy 20 500,00 540,00
  8. pod grób murowany rodzinny (podwójny poziomo) 20 800,00 864,00
  9. pod grób murowany rodzinny (piętrowo)
- jedno miejsce piętrowo
- dwa miejsca piętrowo

20

500,00

800,00

540,00

864,00

  UWAGA!
Opłaty za zachowanie prawa do istniejącego grobu wnosi się w roku, w którym upływa 20 lat od wniesienia ostatniej opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego, na następne 20 lat.

UWAGA!
Opłata uzupełniająca, wnoszona przy każdym dochowaniu do istniejącego grobu (oprócz murowanych rodzinnych) przedłużająca jego ważność do kolejnych 20 lat (iloczyn różnicy lat pomiędzy rokiem,  w którym minie 20 lat od dochowania a rokiem do którego opłacone było przedmiotowe miejsce).
4. Opłata za możliwość dochowania do istniejącego grobu:
  1. urny z prochami jednorazowo 200,00 216,00
  2. trumny ze szczątkami po ekshumacji jednorazowo 200,00 216,00
5. Opłata eksploatacyjna
  1. woda jednorazowo 30,00 32,40
  2. śmieci jednorazowo 100,00 108,00
  UWAGA!
Opłata wnoszona przy pochówku i przedłużeniu opłaty za miejsce na cmentarzu (obejmująca m.in. opłatę za wodę, utrzymanie cmentarza w czystości i porządku, przyjęcie odpadów na wysypisko)
6. Opłata za wjazd na cmentarz   70,00 75,60
7. Opłata dla podmiotów wykonujących usługę pogrzebową jednorazowo 120,00 129,60
8. Opłata za wynajem kaplicy jednorazowo 70,00 75,60
9. Wynajęcie chłodni doba 35,00 37,80