67-112 Siedlisko 
ul. Cmentarna 3 

tel. 68 3883285
e-mail: gzg@vp.pl


 • Gmina Siedlisko
  Gmina Siedlisko

  województwo: lubuskie

  powiat: nowosolski

  powierzchnia: 92,16 km

 • Gmina Siedlisko
  Gmina Siedlisko

  liczba sołectw: 5

  mieszkańców: 3677

  TERYT: 0804082

 • Gmina Siedlisko
  Gmina Siedlisko

  Urząd Gminy Siedlisko
  Plac Zamkowy 6
  67-112 Siedlisko

W celu zamontowania podlicznika (licznika ogrodowego) należy spełnić określone warunki techniczne, co może się wiązać z koniecznością  przebudowy instalacji wewnętrznej.
Podliczniki ogrodowe powinny spełniać następujące zasady oraz warunki techniczne, które zostaną sprecyzowane po dokonaniu wizji w terenie przez pracowników SZB w Siedlisku, a mianowicie:
•    ilość bezpowrotnie zużytej wody zostanie opomiarowana jednym podlicznikiem dobranym do warunków pracy,
•    podlicznik musi znajdować się na instalacji za wodomierzem głównym, w miejscu suchym, łatwo dostępnym do montażu, demontażu, kontroli oraz odczytu wskazań, zabezpieczony przed uszkodzeniem,
•    wodomierz-podlicznik należy zamontować zgodnie z warunkami producenta,
•    wodomierz-podlicznik musi posiadać zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar,  dopuszczenie do obrotu publicznego (stosowania w budownictwie) oraz odnawianą cechę legalizacji: co 5 lat,
•    utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody za podlicznikiem w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat wg wskazań wodomierza głównego.

Jak i co należy załatwić, w celu zamontowania i rozliczania podlicznika ogrodowego:
 
•    Wystąpić do Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku z wnioskiem o wydanie warunków technicznych zamontowania podlicznika ogrodowego.
•    Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi należy wykonać podejście pod wodomierz-podlicznik oraz ewentualną przeróbkę instalacji wewnętrznej.
•    Zgłosić wykonanie prac w celu dokonania przeglądu technicznego oraz oplombowania wodomierza-podlicznika przez  pracownika SZB w Siedlisku.

Ponadto informujemy, że można zlecić naszemu zakładowi wykonanie usługi związanej z montażem podlicznika ogrodowego, przeróbką instalacji wewnętrznej, itd.