67-112 Siedlisko 
ul. Cmentarna 3 

tel. 68 3883285
e-mail: gzg@vp.pl


 • Gmina Siedlisko
  Gmina Siedlisko

  województwo: lubuskie

  powiat: nowosolski

  powierzchnia: 92,16 km

 • Gmina Siedlisko
  Gmina Siedlisko

  liczba sołectw: 5

  mieszkańców: 3677

  TERYT: 0804082

 • Gmina Siedlisko
  Gmina Siedlisko

  Urząd Gminy Siedlisko
  Plac Zamkowy 6
  67-112 Siedlisko

ROK 2018

Informacja o zatwierdzeniu taryf na 3 lata
od 02.07.2018r. do 01.07.2021r.

Samorządowy Zakład Budżetowy w Siedlisku informuje, że od dnia 02.07.2018r. do dnia 01.07.2021r. będzie obowiązywała taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RET.070.296.2018.AS z dnia 11 czerwca 2018r.
Szczegóły dotyczące zatwierdzonej taryfy znajdują się na stronie www.szbsiedlisko.pl w zakładce woda/taryfy, w biurze obsługi klienta przy ulicy Cmentarnej 3 w Siedlisku, a także na stronie BIP

Decyzja z taryfą >>


ROK 2017

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Samorządowy Zakład Budżetowy  z siedzibą w miejscowości Siedlisko przy ul. Cmentarnej 3 ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Taryfy dotyczą odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych świadczonych na terenie Gminy Siedlisko  w zakresie objętym w/w ustawą.

Taryfa wchodzi w życie z dniem 01.04.2017 r. i będzie obowiązywać do dnia 31.03.2018 r.

Wysokość cen i stawek opłat

 

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Wyszczególnienie Cena taryfowa
netto [zł]
Dopłata
netto [zł]
Cena dla odbiorcy
netto [zł]
Cena dla odbiorcy
brutto [zł]
W1
 wszyscy odbiorcy wody
- cena wody [m3]

- stawka opłaty abonamentowej/okres
- 3,34


- 5,16
- 0,00


- 0,00
- 3,34


- 5,16
- 3,61


- 5.57
K1
wszyscy dostawcy ścieków
- cena ścieku [m3]

- stawka opłaty abonamentowej
- 5,22


- 0,00
- 0,76


- 0,00
- 4,26


- 0,00
- 4,82


- 0,00

 


ROK 2016

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Samorządowy Zakład Budżetowy  z siedzibą w miejscowości Siedlisko przy ul. Cmentarnej 3 ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Taryfy dotyczą odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych świadczonych na terenie Gminy Siedlisko  w zakresie objętym w/w ustawą.

Taryfa wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r. i będzie obowiązywać do dnia 31.12.2016 r.

Wysokość cen i stawek opłat

 

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Wyszczególnienie Cena taryfowa
netto [zł]
Dopłata
netto [zł]
Cena dla odbiorcy
netto [zł]
Cena dla odbiorcy
brutto [zł]
W1
 wszyscy odbiorcy wody
- cena wody [m3]

- stawka opłaty abonamentowej/okres (2 miesiące)
- 3,20


- 4,54
- 0,00


- 0,00
- 3,20


- 4,54
- 3,46


- 4,90
K1
wszyscy dostawcy ścieków
- cena ścieku [m3]

- stawka opłaty abonamentowej
- 5,02


- 0,00
- 0,76


- 0,00
- 4,26


- 0,00
- 4,60


- 0,00